Module Analog FX5-4LC

Module FX5-4LC là module mở rộng tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ , phục vụ hiệu quả cho các ứng dụng gia nhiệt hoặc làm lạnh trong thực tế