Board truyền thông FX5-485-BD

Giá niêm yết: Liên hệ

Module FX5-485-BD là board mở rộng truyền thông RS485  cho dòng PLC FX5 của Mitsubishi

Thương hiệu: Mitsubishi