CHÍNH SÁCH CÔNG NỢ

Toàn Cầu xin thông tin chính sách công nợ của công ty. Chính sách này áp dụng cho 3 trường hợp chính dựa theo tần suất mua hàng: Khách hàng mua hàng lần đầu, khách mua đều hàng tháng, khách hàng thi thoảng mua hàng

I. Mua hàng lần đầu

  • Khách hàng lẻ:
   • Chuyển khoản trước hoặc thanh toán ngay khi nhận hàng.
   • Không có công nợ
  • Khách hàng là các Nhà Máy sản xuất:
   • Công nợ 1-2 tháng tuỳ đơn hàng và nhà máy
   • Yêu cầu ký hợp đồng theo đơn hàng, gửi đơn đặt hàng bằng email công ty
   • Hạn mức nợ tuỳ vào nhà máy và đánh giá của công ty Toàn Cầu
  • Khách hàng VIP:
   • Khách hàng có tiềm năng mua hàng số lượng nhiều, giá trị lớn, công ty sẽ qua thăm gặp trực tiếp và lựa chọn chính sách công nợ phù hợp.

II. Mua đều hàng tháng

  • Ký hợp đồng nguyên tắc và thanh toán theo tháng, tháng sau tổng kết và thanh toán công nợ tháng trước.
  • Thời gian nợ là 30 ngày (phổ thông) hoặc 60 ngày (hạn chế)
  • Nếu trong tháng công nợ vượt quá hạn mức công nợ, quý khách hàng cần thanh toán trước phần vượt hạn mức or công nợ cũ hoặc đàm phán lại hạn mức cới Toàn Cầu
  • Lưu ý: Toàn Cầu chỉ xuất hàng sau khi hoàn tất thủ tục hợp đồng, đơn đặt hàng.

II. Thi thoảng mua hàng

  • Hạn chế công nợ và quyết định cho nợ hay không phụ thuộc vào lịch sử thanh toán và tình hình tài chính của công ty Toàn Cầu cũng như Quý khách hàng.
  • Thời gian nợ tối đa: 30 ngày
  • Nếu trong tháng công nợ vượt quá hạn mức công nợ, quý khách hàng cần thanh toán trước phần vượt hạn mức or công nợ cũ