Module Analog FX5-4AD-TC-ADP

Giá niêm yết: Liên hệ

Module FX5-4AD-TC-ADP là module mở rộng đầu vào cho cảm biến nhiệt độ, người dùng dựa theo nhu cầu có thể cấu hình linh hoạt dễ dàng