FX2N-16EYS

Module FX2N-16EYS thuộc loại module mở rộng IO cho PLC Mitsubishi dòng FX3 trở xuống