FX2N-8EYR-S-ES/UL

Module FX2N-8EYR-S-ES/UL thuộc loại module mở rộng IO cho PLC Mitsubishi dòng FX3 trở xuống