FX2N-8ER

Module FX2N-8ER thuộc loại module mở rộng IO cho PLC Mitsubishi dòng FX3 trở xuống