Hướng dẫn sử dụng Counter trong PLC Mitsubishi

Công ty cổ phần Tự Động Hóa Toàn Cầu xin gửi tới quý khách hàng hướng dẫn sử dụng Counter trong PLC Mitsubishi bằng hình ảnh do công ty biên soạn, các bước thực hiện lần lượt như sau. Mọi thắc mắc cũng như thông tin cần thêm quý khách hàng có thể liên lạc theo thông tin ở dưới trang web cho công ty để được hỗ trợ.

Hướng dẫn sử dụng Counter trong PLC Mitsubishi

Trong ví dụ này, loại PLC được sử dụng là FX2N, phần mềm lập trình là GX Developer

Bước 1: Khởi động phần mềm lập trình GX Developer trên máy tính

Bước 2: Vào New -> Chọn New Project-> Chọn loại PLC FX2N

Bước 3: Lập trình bộ đếm counter cho PLC Mitsubishi.

– Câu lệnh: OUT Cx D

Trong đó: + Cx là tên Counter, tùy theo từng dòng sản phẩm sẽ quy định vùng counter khác nhau, ví dụ ở PLC FX2N:    C0-C99: counter 16 bit không nhớ

C100-C199: counter 16 bit có nhớ

C200-C219: counter 32 bit có đảo chiều đếm không nhớ

C220- C234: counter 32 bit có đảo chiều đếm có nhớ

C235- C235: high speed counter

+ D là số đếm hoặc thanh ghi lưu giá trị bộ đếm.

– Ví dụ: OUT C0 K5

– Đối với các counter có đảo chiều đếm (cho phép đếm lùi):

Ví dụ đối với dòng FX2N, bit quy định chiều đếm là M8200 -> M8234 tương ứng với các counter từ C200 -> C234.

Để đếm lùi ta set bit quy định chiều đếm lên.

Như ví dụ trên hình, nếu không set bit M8200 thì counter C200 sẽ đếm tiến, còn nếu set bit M8200 thì C200 sẽ đếm lùi.

Counter C200 có giá trị chuyển từ -6 -> -5 thì C200 Set ON

Counter C200 có giá trị chuyển từ -5 -> -6 thì C200 Set OFF

 

CLOSE
CLOSE