Hướng dẫn lập trình HMI Mitsubishi cơ bản

– Chọn loại màn hình GOT

Ấn Next

– Kiểm tra lại thông tin. Ấn Next.

– Tại màn hình thiết lập kết nối, chọn hãng là MITSUBISHI, loại PLC sử dụng là MELSEC-FX. Ấn Next

– Chọn phương thức truyền thông, ở đây là chuẩn RS-422

– Tại Communication Driver, chọn MELSEC-FX, ấn Next.

– Kiểm tra lại thông tin truyền thông đã thiết lập. Ấn Next

– Đặt tên màn hình, ấn Next

– Ấn Finish để hoàn thành thiết lập kết nối truyền thông.

 

BƯỚC 3: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN.

– Sau khi thiết lập xong kết nối, giao diện lập trình hiện lên

– Một số chức năng chính trên phần mềm

*1: Một số công cụ quan trọng:

+ Project: Tạo mới, Lưu, Mở Proeject khác…

+ Edit: Các thao tác Cut, copy, parse, undo…

+ Screen: Nơi tạo thêm màn hình mới, sửa đổi thông số màn hình…

+ Common: Thay đổi thiết lập cho HMI

+ Figure: Các công cụ viết chữ, vẽ hình

+ Object: Nơi chứa các đối tượng lập trình

+ Communication: Nơi thiết lập kết nối, download/upload chương trình.

– Để tạo các đối tượng trên HMI, vào Object

Các công cụ quan trọng trong Object:

+ Switch: nút nhấn

+ Lamp: Đèn báo, thường dùng để chỉ thị đầu ra

+ Numerical Display/Input: Tạo ô hiển thị/nhập dữ liệu số

+ ASCII Display/Input: Tạo ô hiển thị/nhập dữ liệu chữ (ASCII)

+ Date/time display: đối tượng hiển thị ngày/giờ

+ Graph: Tạo các loại biểu đồ.

– Sau khi chọn xong đối tượng, kéo thả để thay đổi kích thước và vị trí đối tượng tại khu vực lập trình

– Để cài đặt đối tượng, nháy đúp vào đối tượng đó, cửa sổ cài đặt hiện lên, ví dụ đối với 1 nút nhấn Bit Switch

+ Tại Device: chọn tên bit hoặc thanh ghi muốn điều khiển

+ Tại Action: chọn kiểu nút nhấn

Momentary: nhấn nhả

Alternate: nhấn giữ

Set: Chỉ set lên 1

Reset: chỉ set về 0

+ Ngoài ra có thể thêm chữ lên đối tượng ở Tab Text, thay đổi hình dạng, màu sắc ở tab Style.

+ Nhấn OK để hoàn thành.

BƯỚC 4: DOWNLOAD CHƯƠNG TRÌNH XUỐNG HMI

– Để download chương trình xuống HMI, vào Communication-> Chọn Write to GOT

Chọn cáp loại cáp kết nối, ấn Test để kiểm tra kết nối thành công, ấn OK.

– Tại giao diện nạp chương trình, tích chọn Project cần download và Driver để kết nối với loại PLC đang dùng (nếu nạp lần đầu).

Ấn GOT Write để hoàn thành.

Trên đây công ty TNHH Tự động hóa Toàn Cầu đã hướng dẫn lập trình cơ bản cho HMI Mitsubishi. Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ theo thông tin dưới trang web để được hỗ trợ.