Hướng dẫn đấu dây ngõ vào PLC Mitsubishi

Ngõ vào PLC Mitsubishi nói riêng và các loại PLC khác nói chung đều có hai cách đấu dây ngõ vào số tương tự nhau (Digital Input). Sau đây, công ty cổ phần Tự Động Hóa Toàn Cầu xin hướng dẫn đấu dây ngõ vào PLC Mitsubishi theo 2 kiểu Sink và Source.

Hướng dẫn 2 cách đấu dây ngõ vào PLC Mitsubishi

1. Đấu dây ngõ vào kiểu SINK:

Chân SS là chân chung được đấu với nguồn +24 Vdc

Tại (3) là kiểu đấu thường dùng cho các loại cảm biến ví dụ như cảm biến tiệm cận loại NPN

Tại (4) là kiểu đấu thường dùng cho các loại nút nhấn, chuyển mạch, công tắc hành trình..

Đấu dây ngõ vào kiểu SINK
Đấu dây ngõ vào kiểu SINK

2. Đấu dây ngõ vào kiểu SOURCE:

Chân SS là chân chung được đấu với nguồn 0 Vdc

Tại (2) là kiểu đấu thường dùng cho các loại cảm biến ví dụ như cảm biến tiệm cận loại PNP

Tại (4) là kiểu đấu thường dùng cho các loại nút nhấn, chuyển mạch, công tắc hành trình..

Đấu dây ngõ vào kiểu SOURCE
Đấu dây ngõ vào kiểu SOURCE

 

CLOSE
CLOSE