Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Điện thoại 1
skype
0912067830
Tư vấn trực tuyến
Điện thoại 2
skype
0981855800
Tư vấn trực tuyến
Điện thoại 3
skype
0986829812
Tư vấn trực tuyến
Điện thoại 4
skype
0907830888
Giỏ hàng
PLC Mitsubishi - chung chiPLC Mitsubishi 3PLC Mitsubishi 4PLC Mitsubishi 5PLC Mitsubishi 6
Quảng cáo
Sắp xếp:

Cáp lập trình PLC Mitsubishi

 SC-11

SC-11

Mã sp: SC-11

Cáp chuyển đổi RS232 sang RS422 SC-11 cho PLC FX
 

QC30R2

QC30R2

Mã sp: QC30R2

Cáp chuyển đổi RS232 QC30R2 cho PLC Melsec Q

FX-USB-AW+

FX-USB-AW+

Mã sp: FX-USB-AW+

Cáp lập trình FX-USB-AW+ cho PLC Mitsubishi FX3U

USB-AC30R2-9SS

USB-AC30R2-9SS

Mã sp: USB-AC30R2-9SS

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS cho PLC Mitsubishi A970/A985GOT

USB-FX232-CAB-1

USB-FX232-CAB-1

Mã sp: USB-FX232-CAB-1

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940

USB-AC30R2-9SS+

USB-AC30R2-9SS+

Mã sp: USB-AC30R2-9SS+

Cáp lập trình USB-AC30R2-9SS+ PLC Mitsubishi A970/A985GOT

USB-SC09+

USB-SC09+

Mã sp: USB-SC09+

Cáp lập trình USB-SC09+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX & A

USB-QC30R2

USB-QC30R2

Mã sp: USB-QC30R2

Cáp lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q

USB-QC30R2+

USB-QC30R2+

Mã sp: USB-QC30R2+

Cáp lập trình USB-QC30R2+ sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Melsec Q

USB-SC09 FX+

USB-SC09 FX+

Mã sp: USB-SC09 FX+

Cáp lập trình USB-SC09 FX+ cho PLC Mitsubishi FX

USB-FX232-CAB-1+

USB-FX232-CAB-1+

Mã sp: USB-FX232-CAB-1+

Cáp lập trình USB-FX232-CAB-1+ cho PLC Melsec F920/F930/F940

AC05TB

AC05TB

Mã sp: AC05TB

Cáp kết nối AC05TB cho PLC Melsec sử dụng để kết nối các mô đun mở rộng PLC Mitsubishi.

AC10TB

AC10TB

Mã sp: AC10TB

Cáp kết nối AC10TB cho PLC Melsec sử dụng để kết nối các mô đun mở rộng PLC Mitsubishi.

AL-232CAB

AL-232CAB

Mã sp: AL-232CAB

Cáp lập trình AL-232CAB cho PLC Mitsubishi AL2-14MR-A , AL2-10(14)MR-D, AL2-24MR-A, AL2-24MR-D

SC-09

SC-09

Mã sp: SC-09

Cáp lập trình RS232 SC-09 sử dụng nạp hoặc xóa chương trình cho PLC FX/A

USB-SC09

USB-SC09

Mã sp: USB-SC09

Cáp lập trình USB-SC09 sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX/A

FX-USB-AW

FX-USB-AW

Mã sp: FX-USB-AW

Cáp lập trình FX-USB-AW sử dụng để nạp hoặc xóa chương trình cho PLC Mitsubishi FX3U

USB-QC30R2

USB-QC30R2

Mã sp: USB-QC30R2

Cáp lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q

USB-SC09-FX

USB-SC09-FX

Mã sp: USB-SC09-FX

Cáp lập trình USB-SC09-FX cho PLC Mitsubishi FX

Gio Hang
^ Về đầu trang
 
 
Thiết kế website